Livet i Selegrend

Maling og tilhenger

Utlån av tilhenger

Borettslaget har en tilhenger som beboerne kan låne. Kontaktperson er Harald Berland i nr. 90, tlf 41002232, epost: berland.harald@gmail.com. Har du planer om å bruke tilhengeren på dagtid eller i løpet av en helg, må du ta kontakt i god tid.

Maling

Maling av gjerder, lister o.l. som er lett å komme til, overlates til hver enkelt beboer. Trenger du maling, kontakt Cilje Mosand (41145042 eller nyborg.mosand@gmail.com) eller Kjetil Hovden ( eller kjehovden@gmail.com)

For både maling og utlån av tilhenger, kan andre styremedlemmer kontaktes dersom du ikke treffer rett kontaktperson.