Livet i Selegrend

Maling og tilhenger

Utlån av tilhenger

Borettslaget har en tilhenger som beboerne kan låne. Kontaktperson kan du finne på Styret og Verv-siden. Har du planer om å bruke tilhengeren på dagtid eller i løpet av en helg, må du ta kontakt i god tid.

Maling

Maling av gjerder, lister o.l. som er lett å komme til, overlates til hver enkelt beboer. Trenger du maling, kontakt med malingsansvarlig som du finner på Styret og Verv-siden.

For både maling og utlån av tilhenger, kan driftsvakt kontaktes i hans kontortid - eller andre styremedlemmer kontaktes dersom du ikke treffer driftsvakt i kontortid eller at styremedlem som har ansvar ikke et tilgjengelig.