Livet i Selegrend

Dugnad

Knytt nabobånd med dugnadsånd.

Jevnt og trutt - vinter som vår gjennomføres det dugnader. Alle betaler inn 10 timer - og alle fortjener å få ta det ut. Vi har dugnadsoppgaver som passer for alle - blant annet sosiale miljø aktiviteter. Hvert smau har ansvar for en av aktivitetene hvert år, og alle bidrar i planlegging og gjennomføring av 17. mai,St. Hans juletrefester, julaftenfeiring osv.

"Å velge å bo i Selegrend er å velge dugnadsånd.
Om du ikke vil hjelpe andre enn deg selv - velg heller enebolig."

Kontakt dugnadsansvarlig eller soneleder i ditt smau - bli med og gjør Selegrend trivelig for alle!

Hva vi gjør:

  • Vårdugnad: Vi rydder før 17 mai, pynter og planter blomster
  • Vi har aktiviteter som går på omgang mellom smugene (juletrefest, St. Hans feiring, rebusløp etc.)
  • Høstdugnad: Rydding.
  • Vi måker snø for oss selv og skrale naboer
  • Vi hjelper til ved felles arrangementer, og når det må taes et tak ute med reparasjon og vedlikehold.