Livet i Selegrend

Løen

Midt i grenda ligger en gammel løe som er ombygget til fellesformål med kjøkken, og med dekketøy og plass til 50 personer ved bordet.

Løen kan kun leies ut til beboere i Selegrend som er over 25 år. Mer informasjon om utleie finner du her (pdf)
For bestilling av løen, ta kontakt med Berit Bakka, tlf 90957569 eller epost: berit.bakka@gmail.com

Løekoret

Løekoret er et blandet kor med 30 medlemmer. De øver hver mandag i Løen i Selegrend. Koret er åpent også for dem som ikke er så heldig å bo i Hesthaugen Selegrend Borettslag. Kontaktperson: Astrid Alræk, tlf 474 18 290

Løen Storband

Her svinger det virkelig. Løen Storband har i dag bortimot full storbandbesetning, og det øves hver uke. Nivået begynner etter hvert å bli godt, så det kreves en del av dem som er med. Men vi har plass til fler - litt avhengig av hvilket instrument du spiller og hvilket nivå du er på. Kontaktperson: Lars Fauske, tlf 975 47 546