Livet i Selegrend

Pass på eiendommen din!

Huskeliste for eget vedlikehold i vinter

  • Renske alle avløp på terrassene og i takrenner
  • Måke snø og strø utenfor huset ditt slik at alle kan ferdes trygt.
  • Meld fra om sandkassene rundt i grenda trenger å fylles
  • Rydde unna boss og annet rusk som ligger i grenda - ikke vent på naboen eller neste dugnad