Livet i Selegrend

Påbygg og endringer

Påbygg og endringer av fasader

Fremgangsmåten er slik:

 1. Du fremstiller en skisse av tiltaket.
 2. Du laster ned skjemaet for intern godkjenning.
 3. Du fremviser tegningen til alle berørte naboer, og får deres godkjenning, eller anmerkning mot tiltaket
 4. Du skriver en søknad til styret, og legger ved tegninger og nabovarsel med kvittering fra alle naboer.
 5. Styret behandler saken og gir deg svar. Dersom styret anbefaler deg å endre tiltaket kan du velge å gjøre det (eller prøve det for generalforsamlingen uendret).
 6. Styret innkaller til ekstraordinær generalforsamling.
 7. Generalforsamlingen avgjør om du får gjennomføre tiltaket iht. gjeldende vedtekter.
 8. Tiltaket skal nå godkjennes av kommunen (gjelder en rekke fasadeendringer og alle påbygg). Du må levere inn tegninger og få skriftlig tillatelse.
 9. Du legger frem tillatelsen fra styret, som sjekker at den stemmer med det tiltaket generalforsamlingen godkjente.
 10. Du får tillatelse til å gå i gang.
 11. Du skal benytte godkjente fagfolk, som har ansvarsrett for tiltak. Det vil si godkjente elektrikere, snekkere, tømrere, og rørleggere. (Du kan utføre maling og tapetsering selv.)
 12. Håndverkeren skriver ferdigmelding til styret / kommunen. Denne, sammen med kopi av kvitteringen skal leveres til styret.
 13. Styrets representant inspiserer tiltaket, og påser at det ikke avviker fra generalforsamlingens vedtak. Tillegg i felleskostnadene (ekstra husleie for vedlikehold og risiko for følgeskade) beregnes.
 14. Tiltaket godkjennes. Du får økt felleskostnad.

Endringer inne i leiligheten

I følge vedtektene eier du kun retten til å bo i leiligheten. Du eier ikke leiligheten, og kan ikke gjøre tiltak inne uten å benytte fagfolk.

 1. Du kan utføre indre maling og tapetsering selv. All fliselegging på kjøkken og våtrom må utføres av fagfolk med ansvarsrett.
 2. Du skal melde fra til styret før du går i gang med alle endringer som krever fagmessig utførelse.
 3. Styret skal godkjenne arbeidet.
 4. Håndverkeren skal skrive ferdigmelding. Denne, sammen med kopi av kvitteringen for arbeidet skal leveres til styret.
 5. Du kan ikke endre bærende konstruksjoner.
 6. Du kan ikke gjøre endringer (f. eks flytte vinduer) som endrer fasaden. Dersom du for eksempel fliselegger rundt vinduer og dører, må det være nok plass rundt til å kunne skifte vinduer og dører. Dersom det ikke er dette, vil flisene bli ødelagt under vedlikeholdet, og du vil selv stå ansvarlig.
 7. Dersom du innreder for beboelse i kjeller står du ansvarlig for at det er tilstrekkelig rømmingsvei. Det må være god utlufting og avtrekk, og dette må benyttes. Du står selv ansvarlig dersom det oppstår fukt eller soppskader. Du er ansvarlig for at boarealet tilfredsstiller kommunale krav og blir godkjent av kommunen. Dersom du allerede har innredet rom som ikke er i godkjent stand, kan disse ikke brukes til beboelse.