Kjøp og salg

Ved kjøp og salg må alle parter være oppmerksomme på:

Selegrend har et aktivt og godt nærmiljø med et bredt utvalg av sosiale aktiviteter. Det er dette som gjør Selegrend til et godt lag å bo i, og det er slik vi ønsker å inkludere nye andelseiere i fellesskapet. Her er aktiviteter som passer for de fleste enten man er utadvendte eller reserverte, praktiske eller sosiale.

Dokumenter for beboere

Nye borettshavere skal godkjennes av styret, før salget blir godkjent. De må fylle ut et skjema (fås hos BOB) med opplysninger om kjøper, selger og bolig. Kjøper avtaler møte med styrets representant for å bli orientert om skikk og bruk i Selegrend, og de forventninger som naboene her har til hverandre. Forkjøpsretten som borettshavere i Hesthaugen Selegrend har, og kan gjøre gjeldende etter at boligen er solgt. (Se avsnittene om forkjøpsrett lenger nede).

Styret

Borettslaget drives etter de regler som gjelder for borettslag. Alle andelseiere har stemmerett ved ordinær generalforsamling som holdes hvert år (vanligvis i april-mai). Her velges styre som består av 5 styremedlemmer og 3 varamedlemmer. Styret kan kontaktes ved å sende e-post til post@selegrend.no.

Mer informasjon om nyttige navn, verv og telefonnumre finner du ved å klikke her.

Forkjøpsrett og varsling av borettshaverne

Borettshavere (de som bor her fra før) har forkjøpsrett og ved salg av andeler må selger annonsere dette i borettslaget.

Hvis noen ønsker å benytte seg av forkjøpsretten, må det meldes til styret ved styreleder. Henvendelsen må være skriftlig, og man bør også informere styreleder muntlig. Megler må også informeres. Fristen for å benytte forkjøpsretten skal stå på varsels skjemaet.

BOB medlemmer har IKKE forkjøpsrett, og reglene for BOB gjelder ikke hos oss.

Selger/megler har ifølge vedtektene to muligheter:

Metode 1:
Varsle før salget. Minimum 20 dagers varslingstid, som starter i god tid.

 • Laste ned skjemaet «Forvarsel om forkjøpsrett» fra listen ovenfor
 • Trykke det i fager og fylle ut
 • Sende ett eksemplar til styret
 • Henge opp skjemaet på alle 6 postkassestativer

Det skal henge minimum 15 dager før det kommer melding om at boretten har skiftet eier (se under)

Varsle styret og beboerne minst 15 dager og maks 3 mnd før salget ved å:

 • Laste ned skjemaet «Forvarsel om forkjøpsrett» fra listen ovenfor
 • Trykke det i fager og fylle ut
 • Sende ett eksemplar til styret
 • Henge opp skjemaet på alle 6 postkassestativer
 • Det skal henge minimum 15 dager før det kommer melding om at boretten har skiftet eier (se under)

Deretter, når boretten er solgt må styret og borettshaverne varsles 5 dager ved å:

 • Laste ned skjemaet «Varsel om forkjøpsrett» fra listen ovenfor
 • Trykke det i fager og fylle ut
 • Sende ett eksemplar til styret
 • Henge opp skjemaet på alle 6 postkassestativer
 • La skjemaet henge i 5 dager i påvente av reaksjon fra borettshavere
 • Innhente bekreftelse fra styret om at ikke borettshavere har meldt seg

Metode 2:
Varsle etter salget. 20 dagers varslingstid.

Varsle styret og beboerne i 20 dager etter salget ved å:

 • Laste ned «Varsel om forkjøpsrett» fra listen ovenfor
 • Trykke det i fager og fylle ut
 • Sende ett eksemplar til styret
 • Henge opp skjemaet på alle 6 postkassestativer
 • La det henge minimum 20 dager
 • Innhente bekreftelse fra styret om at ikke borettshavere har meldt seg