Dokumenter til nedlasting

Bruksrett til dokumenter
Det er kun beboere i Selegrend som har bruksrett til disse dokumentene!

Dokumentnavn Oppdatert Lenke til nedlasting
Protokoll Ordinær Generalforsamling 2020 2020 Protokoll Ordinær Generalforsamling 2020.pdf
Årsberetning 2019 2021 Årsberetning 2019
Styrets medlemmer og andre verv i borettslaget 2017 Se "Styret og verv" siden
Vedtekter Selegrend Borettslag 2010 VEDTEKTER GF 2010.05.04 (pdf)
Parkeringsforskrifter 2018 Parkeringsforskrifter juni 2018 (pdf)
Ordensregler 2013 ORDENSREGLER 2013.04-03 (pdf)
Forvarsel om forkjøpsrett - SKJEMA FORVARSEL OM FORKJØPSRETT (pdf)
Varsel om forkjøpsrett - SKJEMA VARSEL OM FORKJØPSRETT (pdf)
Bruksoverlating - Søknad om bruksoverlating (pdf)
Nabovarsel  - Nabovarsel skjema (pdf)
Informasjon om utleie av løen 2016 Løeregler (pdf)

Styrereferater

Periode Møte Dato Fil
20/21 Styremøte 001 11.08.2020 001 styrm 11 08 20.pdf
20/21 Styremøte 002 08.09.2020 002 styrm 08 09 20.pdf
20/21 Styremøte 003 15.10.2020 003 styrm 15 10 20.pdf
20/21 Styremøte 004 08.11.2020 004 styrm 08 11 20.pdf
20/21 Styremøte 005 07.12.2020 005 styrm 07 12 20.pdf
20/21 Styremøte 006 20.01.2021 006 styrm 20 01 21.pdf
20/21 Styremøte 007 19.02.2021 007 styrm 19 02 21.pdf