Dokumenter til nedlasting

Bruksrett til dokumenter
Det er kun beboere i Selegrend som har bruksrett til disse dokumentene!

Dokumentnavn Oppdatert Lenke til nedlasting
Protokoll Ordinær Generalforsamling 2020 2020 Protokoll Ordinær Generalforsamling 2020.pdf
Styrets medlemmer og andre verv i borettslaget 2017 Se "Styret og verv" siden
Vedtekter Selegrend Borettslag 2010 VEDTEKTER GF 2010.05.04 (pdf)
Parkeringsforskrifter 2018 Parkeringsforskrifter juni 2018 (pdf)
Ordensregler 2013 ORDENSREGLER 2013.04-03 (pdf)
Forvarsel om forkjøpsrett - SKJEMA FORVARSEL OM FORKJØPSRETT (pdf)
Varsel om forkjøpsrett - SKJEMA VARSEL OM FORKJØPSRETT (pdf)
Bruksoverlating - Søknad om bruksoverlating (pdf)
Nabovarsel  - Nabovarsel skjema (pdf)
Informasjon om utleie av løen 2016 Løeregler (pdf)