Nyheter fra Hesthaugen Selegrend Borettslag


Velkommen til Selegrend borettslag.
Her finner du  informasjon om vårt borettslag, kontaktpersoner og styret.

Vi har som mål å oppdatere våre sider jevnlig, så følg med!

Asfaltering på parkeringsplass

Styret minner om oppslag på carporter og oppslagstavler: Parkeringsområdet blir asfaltert 24. og 25. mai + 28. og 29. mai: Til bileiere og andre som evt har gjester: Sjekk når de ulike områdene må være fri for biler. Biler som hindrer asfalteringen, blir tauet bort for eiers regning.

Grendanytt mai: 

Les mer om behandling av lemmene på altanen, planer for bybanen i Åsane og rehabilitering i maiutgaven av Grendanytt.

Årets generalforsamling og allmøte:

Generalforsamlingen 19. april gikk som planlagt, med gjennomgang av økonomi og arbeid og andre aktiviteter i Selegrend. Det var også noen i styret som stod på val: Her finner du oversikt over ansvarsområder.

Det kom også opp noen spørsmål i forhold til støygjerdet som det arbeides på. Som de fleste har fått med seg, tar arbeidet adskillig lengre tid, bl.a. pga grunnforholdene.

Det kom også spørsmål til styret om tidspunkt for å male husene på nytt, både mur og treverk. Foreløpig er det ikke laget en plan for dette.

Maling:

 

En del hus har kanskje fått noe nytt bordkledning skiftet ut i løpet av siste året, eller maling flasser av på et bord eller to: I så tilfelle er det ryddet klart til å hente maling. Kontakt malingsansvarlige i styret.
 

 

 

 

 

 

Vårdugnad 2018:

24. og 25 april var det dugnad. God oppslutning, mye ble gjort, både av kosting, såing av nye plener og planting av både frukttrær og bjørk.

Boss:

Boss som du ikke får inn i bosscontainer må leveres til BIR i Salhusveien. Hvis du ikke klarer å presse bosset inn i containeren, ta det med deg hjem igjen. Snakk til vedkommende dersom du ser at noen setter bosset fra seg utenfor containerne.

 

Felt C - innfartsparkering - nabovarsel og høringsuttalelse fra styret.

Borettslaget har fått nabovarsel om innfartsparkering på felt C (marken rett over borettslaget). Høringsfristen var kort, og styret har sendt inn en høringsuttalelse, basert på innspill fra beboere og fra styremedlemmene. Denne finner du her. Tegningene og beskrivelsene på hva som er planlagt finner du her.

Se mer om Selegrend Borettslag

Hesthaugen Selegrend Borettslag

Åsligrenda 46, 5115 Ulset

Borettslagets org nr: 954760936


E-post til styret: post@selegrend.no

 

For andre henvendelser til borettslaget : Kontakt oss


e-post til Webansvarlig: 
webmaster@selegrend.no