Nyheter fra Hesthaugen Selegrend Borettslag

Velkommen til Selegrend borettslag.
Her finner du  informasjon om vårt borettslag, kontaktpersoner og styret.

Vi har som mål å oppdatere våre sider jevnlig, så følg med!

Her finner du nyttig informasjon om borettslaget: Nytt og nyttig (redigert februar 2019)

 

Generalforsamling torsdag 14. mai 2020 i Løen

Forslag til generalforsamling må fremmes skriftlig og sendes på mail eller legges i borettslagets postkasse innen 15. mars 2020.

 

 

 

Referat fra beboermøte 21. februar 2019:

Les referatet her

 

Februarutgaven av Grendanytt

Denne utgaven inneholder informasjon om ny vaktmester, om bossproblemer og påminning om måking og strøing i vinterhalvåret. Hele utgaven kan du lese her

 

Novemberutgaven av Grendanytt 

Denne utgaven inneholder informasjon om fellesutgiftene til neste år. Du får også litt informasjon om ny vaktmester, litt om lekeplassen ved løen og trefelling. Hele utgaven kan du lese her.

 

Huskeliste for vinteren: Fjern løv (og snø) fra altanene, strø utenfor huset ditt hvis glatt - og sett på utelys. 

Styret minner om at hver enkelt beboer har ansvar utenfor sitt hus. Strøkasser skal være lett tilgjengelig,

 

Dugnad i Selegrend (film fra BOB)

 

Lading for el-biler i borettslaget

Det har etterhvert kommet mange leverandører av ulike løsninger for elbillading. Før parkeringsplassene ble asfaltert, ble det lagt rør til kabler bort til muren bak parkeringsplassene.

Styret jobber med dette, men er ennå ikke kommet frem til konkrete løsninger. Det som står fast, er at borettslaget legger til rette for strømuttak, men de som har behov for strømuttak må selv bekoste dette. Det vil bli intelligente strømladere, så regningen kommer til dem som bruker strøm. Styret tenker seg en modell slik vi har for carportene,dvs at beboere betaler for installasjon, men selger den ved flytting.

 

Boss:

Boss som du ikke får inn i bosscontainer må leveres til BIR i Salhusveien. Hvis du ikke klarer å presse bosset inn i containeren, ta det med deg hjem igjen. Snakk til vedkommende dersom du ser at noen setter bosset fra seg utenfor containerne.

 

Maling:

 

En del hus har kanskje fått noe nytt bordkledning skiftet ut i løpet av siste året, eller maling flasser av på et bord eller to: I så tilfelle er det ryddet klart til å hente maling. Kontakt malingsansvarlige i styret.

 

 

 

 

 

 

Se mer om Selegrend Borettslag

 

Hesthaugen Selegrend Borettslag

Åsligrenda 46, 5115 Ulset

Borettslagets org nr: 954760936


E-post til styret: 
 

E-post til vaktmester:

drift@selegrend.no

For andre henvendelser til borettslaget : Kontakt oss


e-post til Webansvarlig: 
webmaster@selegrend.no