Torsdag 1.10 skal vi skifte noen kraner ved hus nummer 21, og da vil vannet i bli stengt i området en periode. Ifølge våre kart vil dette berøre hus 21 til 30, men det kan også påvirke flere hus i nærheten. Vi vet ikke nøyaktig når vannet vil stenges og åpnes igjen, da det avhenger av tiden det tar å skifte kranene ved 21, men i verste fall kan vannet være vekke fra tidlig morgen frem til ettermiddagen.

Malermester Jan O Larsen har besluttet at de vil ha kapasitet til å også male hus nummer 32 til 35 i år. Det var lenge antatt at de ville avslutte arbeidet etter hus 31 i år, men godt vær og effektivt arbeid har gjort at de får til en husrekke til før vinteren. Malingsprosjektet vil så fortsette fra hus 36 når de starter opp igjen til høsten.