Styret viser til utsendt varsel om Generalforsamling 2020, der den var bestemt til torsdag 14. mai.

! I den situasjonen vi er i nå, finner styret det riktig å utsette årets generalforsamling !

Utviklingen i smittebildet, offentlige pålegg og situasjonen for øvrig vil bestemme når årets GF kan avvikles. Andelseierne vil bli holdt informert på hjemmesiden og ved oppslag.