Ekstraordinær generalforsamling innkalles slik:

Sted: Åsane kulturhus, Åsane Senter 52

Tid: Torsdag 15. april 2021 kl. 18:00

Sak: Installasjon av brann- og røykvarslingssystem, samt vannsensor.

Formell innkalling med innkalling m/underdokumenter og saksunderlag vil bli sendt ut i god tid.