Infrastrukturen for ladestasjoner har kommet på plass, og SAS Elektro tar nå imot bestillinger på ladestasjoner. Alle som disponerer parkeringsplass langs gjerdet kan få installert ladestasjon på egen plass.

Pris for en ladestasjon (inkludert installasjon) er kr 18500 ved flere samtidige bestillinger, og kr 19600 for enkeltinstallasjoner.De som får satt opp en ladestasjon vil bli trukket et fast beløp på kr 250 i måneden, for å dekke strøm, nettavgift og vedlikehold av anlegget.

Etablering av ladestasjon organiseres direkte mellom andelseier og leverandør (SAS Elektro). Spørsmål og bestillinger tas direkte med Erik Senneset i SAS på 40100111 eller erik@saselektro.com.