Dyrehold

 

Selegrend er en gammel gård, og vi er positiv til dyrehold. Alle dyr skal være godkjent av styret.  Så sant det er innenfor norsk lov, blir alle dyr godkjent.

Dersom ditt dyr er til sjenanse for nabolaget, vil tillatelsen til dyrehold bli trukket tilbake.  Det er båndtvang for hunder. Katter skal gjøre fra seg inne (ikke ute i sandkassene).

 

Dersom du allerede har anskaffet deg dyr, skal du sende e-post  til styret 

med følgende opplysninger:

 

Ditt navn: ......................................

Din adresse: .................................

Hvilket dyr du har eller skal anskaffe.................................................