Nyheter fra Hesthaugen Selegrend Borettslag


Velkommen til Selegrend borettslag.
Her finner du  informasjon om vårt borettslag, kontaktpersoner og styret.

Vi har som mål å oppdatere våre sider jevnlig, så følg med!

Her finner du nyttig informasjon om borettslaget: Nytt og nyttig (redigert februar 2019)

 

Datoer som andelseierne må merke seg i 2019:
21. februar: Beboermøte
9. april: Generalforsamling

 

Februarutgaven av Grendanytt

Denne utgaven inneholder informasjon om ny vaktmester, om bossproblemer og påminning om måking og strøing i vinterhalvåret. Hele utgaven kan du lese her

Novemberutgaven av Grendanytt 

Denne utgaven inneholder informasjon om fellesutgiftene til neste år. Du får også litt informasjon om ny vaktmester, litt om lekeplassen ved løen og trefelling. Hele utgaven kan du lese her.

 

Huskeliste for vinteren: Fjern løv (og snø) fra altanene, strø utenfor huset ditt hvis glatt - og sett på utelys. 

Styret minner om at hver enkelt beboer har ansvar utenfor sitt hus. Strøkasser skal være lett tilgjengelig,

 

Dugnad i Selegrend (film fra BOB)

 

Lading for el-biler i borettslaget

Det har etterhvert kommet mange leverandører av ulike løsninger for elbillading. Før parkeringsplassene ble asfaltert, ble det lagt rør til kabler bort til muren bak parkeringsplassene.

Styret jobber med dette, men er ennå ikke kommet frem til konkrete løsninger. Det som står fast, er at borettslaget legger til rette for strømuttak, men de som har behov for strømuttak må selv bekoste dette. Det vil bli intelligente strømladere, så regningen kommer til dem som bruker strøm. Styret tenker seg en modell slik vi har for carportene,dvs at beboere betaler for installasjon, men selger den ved flytting.

 

Planene for Bybanen til Åsane

4. juni var det et informasjonsmøte i kultursalen på Åsane senter om den overordnede planen for bybanen til Åsane. Baneløpet ble presentert fra Torget til Vågsbotn: 12,5 km og 13 stoppesteder, og med sykkelsti nesten parallelt: 14 km. 
Banen er planlagt å ta ca 5 minutter kortere tid fra Åsane terminal til torget enn det bussen tar i dag. Det ble sagt at det vil bli innfartsparkering i forbindelse med Åsane terminal og ved Vågsbotn. Felt C ble ikke nevnt i denne sammenheng.

Dette møtet var en informasjon på skissene, og kommunen er interessert i tilbakemeldinger fra Åsabuerne før utredningen begynner. I så tilfelle er fristen for tilbakemeldinger 3. juli. For mer informasjon: Sjekk denne siden
https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/kunngjoringer/kunngjoring-154937

 

Årets generalforsamling og allmøte 2018:

Generalforsamlingen 19. april gikk som planlagt, med gjennomgang av økonomi og arbeid og andre aktiviteter i Selegrend. Det var også noen i styret som stod på val: Her finner du oversikt over ansvarsområder.

Det kom også opp noen spørsmål i forhold til støygjerdet som det arbeides på. Som de fleste har fått med seg, tar arbeidet adskillig lengre tid, bl.a. pga grunnforholdene.

Det kom også spørsmål til styret om tidspunkt for å male husene på nytt, både mur og treverk. Foreløpig er det ikke laget en plan for dette.

 

Maling:

 

En del hus har kanskje fått noe nytt bordkledning skiftet ut i løpet av siste året, eller maling flasser av på et bord eller to: I så tilfelle er det ryddet klart til å hente maling. Kontakt malingsansvarlige i styret.

 

 

 

 

 

 

 

Boss:

Boss som du ikke får inn i bosscontainer må leveres til BIR i Salhusveien. Hvis du ikke klarer å presse bosset inn i containeren, ta det med deg hjem igjen. Snakk til vedkommende dersom du ser at noen setter bosset fra seg utenfor containerne.

 

Felt C - innfartsparkering - nabovarsel og høringsuttalelse fra styret.

Borettslaget har fått nabovarsel om innfartsparkering på felt C (marken rett over borettslaget). Høringsfristen var kort, og styret har sendt inn en høringsuttalelse, basert på innspill fra beboere og fra styremedlemmene. Denne finner du her. Tegningene og beskrivelsene på hva som er planlagt finner du her.

Se mer om Selegrend Borettslag

Hesthaugen Selegrend Borettslag

Åsligrenda 46, 5115 Ulset

Borettslagets org nr: 954760936


E-post til styret: post@selegrend.no

 

For andre henvendelser til borettslaget : Kontakt oss


e-post til Webansvarlig: 
webmaster@selegrend.no