Modus:

Dokumenter til nedlasting

Dokumentnavn

Oppdatert

Lenke til nedlasting

Styrets medlemmer og andre verv i borettslaget

2017

Borettslagstyret 18-19 og andre tillitsverv

Vedtekter Selegrend Borettslag

2010

VEDTEKTER GF 2010.05.04.pdf

Parkeringsforskrifter

2018

Parkeringsforskrifter juni 2018

Ordensregler

2013

ORDENSREGLER 2013.04-03.pdf

Forvarsel om forkjøpsrett

-

SKJEMA FORVARSEL OM FORKJØPSRETT.pdf

Varsel om forkjøpsrett

-

SKJEMA VARSEL OM FORKJØPSRETT.pdf

Bruksoverlating

-

Søknad om bruksoverlating.pdf

Nabovarsel    Nabovarsel skjema.pdf
Informasjon om utleie av løen 2016

Løeregler

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruksrett til dokumenter

Det er kun beboere i Selegrend som har bruksrett til disse dokumentene !